Sparen en beleggen

Geld opzij voor later. Voor een verbouwing of een verre reis. Voor de studie van uw kinderen of voor een huis. Of voor (veel) later, zodat u eerder kunt stoppen met werken.In het nieuwe belastingstelsel betaalt u vermogensrendementsheffing over het inkomen uit sparen en beleggen. Koerswinsten die u behaalt met uw beleggingen zijn dus niet langer belastingvrij.

Ook in het nieuwe belastingstelsel zijn er voldoende mogelijkheden om ‘fiscaal vriendelijk’ te sparen en te beleggen. Munter Assurantiën adviseert u graag.

  • Spaarrekening
  • Beleggingsrekening
  • Vermogensbeheer
  • Belastingvrij sparen
  • Studie kinderen
  • Vermogensrendementheffing
  • Spaarrekening

Als u voor korte of langere termijn geld opzij wilt zetten, is een spaarrekening de aangewezen manier om uw geld veilig te stellen.

Wij bieden u verschillende spaarvormen van diverse aanbieders tegen een aantrekkelijke rente.

Beleggingsrekening
Met een beleggingsrekening kunt u investeren in de beleggingsfondsen van een bank of verzekeringsmaatschappij. U kunt zelf bepalen in welke fondsen uw geld wordt belegd. U kunt hierbij denken aan aandelen-, obligatie-, vastgoed- en depositofondsen. De meeste aanbieders hebben fondsen met verschillende risicoprofielen. Het risico ligt in het algemeen hoger dan bij een spaarrekening. Hiertegenover staar de reële kans op een hoger rendement.

Als alternatief voor een geheel eigen keuze, kunt u bij sommige aanbieders gebruikmaken van de modelportefeuilles. Op basis van het bij u passende risicoprofiel wordt een beleggingsmix samengesteld. Vanzelfsprekend ontvangt u  periodiek een duidelijk overzicht waarin u kunt zien hoe uw beleggingen ervoor staan.

Vermogensbeheer
Ook bij grotere vermogens kunt u kiezen voor de beleggingsrekeningen. Veel mensen geven dan echter de voorkeur aan persoonlijk vermogensbeheer. Wij werken samen met een aantal specialisten op dit gebied en stellen deze partijen graag aan u voor.

Belastingvrij sparen
Ook onder de nieuwe fiscale wetgeving kunt u geheel belastingvrij sparen, mits de uitkering wordt gebruikt om uw hypotheek (deels) af te lossen. Gebruikt u het geld voor andere doeleinden, dan moet u 1,2% per jaar vermogensrendementsheffing over de opgebouwde waarde betalen.

Deze vorm van sparen is zeer geschikt bij periodieke betalingen in combinatie met een uitkering bij overlijden en/of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Studie kinderen
Als u geld opzij wilt zetten voor de studie van uw kinderen, kunt u natuurlijk kiezen voor een spaar-of beleggingsrekening. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van de studieverzekering. Deze heeft als optie dat de premies worden doorbetaald door de verzekeringsmaatschappij als u voortijdig overlijdt of arbeidsongeschikt wordt.

Vermogensrendementsheffing
De fiscus gaat ervan uit dat iedereen 4% rendement behaalt. Over dat rendement moet u vervolgens 30% belasting betalen. Dit komt erop neer dat u 1,2% van uw vermogen aan belasting moet afdragen. Deze nieuwe vermogensrendementsheffing is in feite een verkapte vermogensbelasting.